16 listopada 2023 odbyło się oficjalne wręczenie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” dla Ikano Bank Polska S.A.

Ikano Bank jest szwedzkim bankiem, założonym przez twórcę IKEA, który od 2010 roku działa także w Polsce. Jest organizacją, która bierze odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i naszą planetę realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju.

Ikano Bank otrzymał certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” na trzecim – najwyższym poziomie.


To pierwszy i jedyny certyfikat w tym zakresie w Polsce. Bazuje na standardach określonych w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego, opracowanej przez ekspertów i liderów z Koalicji Liderzy Pro Bono.

„Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” ma na celu:
✔️promocję wolontariatu pracowniczego w społeczeństwie,
✔️ potwierdzenie reputacji i ochronę wartości związanych z wolontariatem pracowniczym,
✔️wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego.

Serdecznie gratulujemy Ikano Bank, który dołączył do wyjątkowej grupy firm wyróżnionych Certyfikatem (Orange Polska, BNP Paribas Polska, Unum Życie oraz Fundacja PZU).