Zapraszamy do oglądania zarejestrowanej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono

“Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości.”

NAGRANIE Z KONFERENCJI, PROGRAM WYDARZENIA ORAZ JEGO GOŚCI

PARTNERZY KONFERENCJI:

PARTNERZY MEDIALNI:

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: