Zapraszamy do oglądania zarejestrowanej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono

“Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości.”

NAGRANIE Z KONFERENCJI, PROGRAM WYDARZENIA ORAZ JEGO GOŚCI

PARTNERZY KONFERENCJI:

PARTNERZY MEDIALNI:

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu ESG

Koalicja Liderzy Pro Bono utworzyła nową ekspercką grupę roboczą. Jej celem jest wypracowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

07 mar 2023 r.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

03 gru 2022 r.