Czym są wartości i jakie mają znaczenie dla firmy, społeczeństwa i każdego z nas? Jaki wpływ na zmieniające się środowisko pracy ma wolontariat? Co sądzą o tym prezesi firm, organizacje pozarządowe, liderzy zmiany społecznej i osoby publicznie znane? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi w czasie IX konferencji on-line Koalicji Liderzy Pro Bono, pt. „Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości.”, która odbędzie się 2 grudnia br., w godz. 10.00-13.00 online.

Postępująca automatyzacja, digitalizacja i robotyzacja głęboko dehumanizują świat pracy człowieka. Jesteśmy przekonani, że jednym z rozwiązań tego problemu jest wolontariat pracowniczy. Chcemy w czasie konferencji pokazać, dlaczego społeczne zaangażowanie pracowników jest dziś niezbędne i jakie korzyści płyną z poszanowania konkretnych wartości, jakie wolontariat wnosi w nasze życie – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Gośćmi wydarzenia będą m.in.: Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizatora ogólnopolskiej akcji “Szlachetna Paczka”, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, członkini zarządu ClientEarth/Prawnicy dla Ziemi, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki – aktorzy, wolontariusze organizacji społecznych nagrodzeni w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności”, filozof Marcin Fabjański, dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie, Agnieszka Servaas, prezes zarządu VIVE Group.

PROGRAM WYDARZENIA ORAZ JEGO GOŚCIE I UCZESTNICY

Wolontariat pracowniczy przyszłości

Konferencja będzie okazją do prezentacji wyników badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości” przeprowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z Fundacją BNP Paribas. Jego celem jest pokazanie, co z perspektywy wolontariuszy, firm, samorządów i organizacji pozarządowych jest niezbędne do rozwoju wolontariatu pracowniczego. Wyniki badania skomentują w czasie debaty prof. Aldona Glińska-Neweś, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono: Przemysław Furlepa, członek zarządu BNP Paribas Bank Polska SA, Jacek Kowalski z zarządu Orange Polska, Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander Bank Polska oraz Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych.

Wolontariat wysokiej jakości

Po raz pierwszy, w czasie wydarzenia zostaną wręczone Certyfikaty „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”. To najnowsza inicjatywa Koalicji Liderzy Pro Bono i kontynuacja działań związanych z ogłoszoną 1 grudnia 2020 roku Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Sama Karta była pierwszym krokiem tworzonego przez nas ekosystemu wsparcia dla wolontariatu pracowniczego w Polsce. Następnym stało się stworzenie mechanizmu weryfikacji i poparcia dla norm i wartości ujętych w Karcie poprzez Certyfikat “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Popularyzacja tej formy angażowania pracowników jest dziś bardzo dynamiczna, stąd bardzo zależy nam, aby obok Karty powstał mechanizm pozwalający na potwierdzenie, że takie działania są zgodne z zasadami wypracowanymi w naszej Karcie – mówi Paweł Łukasiak, pomysłodawca procesu certyfikacji.

Za całość procesu odpowiada Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), a ostateczna decyzja odnośnie przyznania Certyfikatu należy do Komisji Certyfikacyjnej, składającej się z niezależnych ekspertów. Jak mówi Paulina Kamyk, z ARFP, koordynująca projekt Koalicja Liderzy Pro Bono: Do starania się o uzyskanie Certyfikatu „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” będziemy zachęcać firmy, instytucje publiczne i organizacje, które prowadzą zorganizowane programy wolontariatu pracowniczego.

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Finałem konferencji będzie wręczenie nagród w 5. edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które doradzają, dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne. Kandydatów do Nagrody mogła zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

Konferencję poprowadzi dziennikarz Grzegorz Nawrocki.

Partnerami konferencji są Orange Polska (Partner główny) oraz Fundacja BNP Paribas.

Patroni medialni: NNO, Ngo.pl, niepelnosprawni.pl i kampaniespoleczne.pl

Partnerzy wspierający: Centralny Dom Technologii oraz Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska