Od razu pragniemy podzielić się informacją, że dziś wieczorem, 20 listopada, podczas 25. Wielkiej Gali Integracji, Koalicja Liderzy Pro Bono została wyróżniona Medalem Przyjaciel Integracji.

Przez kilka ostatnich lat, wolontariusze z firm Koalicji – a wśród nich często ich prezesi – wspierali organizacyjnie przebieg corocznej Wielkiej Gali Integracji. Pomagali gościom w znalezieniu swoich miejsc na widowni, przemieszaniu się, obsługiwali szatnię, bufet, czy roznosili słodkości. Takie zwykłe zadania, ale tak bardzo potrzebne.

W tym roku, Wielka Gala Integracji jest dla publiczności wydarzeniem online, więc nie możemy się spotkać.

W imieniu Koalicji Liderzy Pro Bono, Medal Przyjaciel Integracji odebrali jej członkowie – Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie TUiR oraz Marek Rybiec, prezes zarządu iWealth Management.

Kapituła Medalu Przyjaciel Integracji uhonorowała Koalicję Liderzy Pro Bono za wieloletnie angażowanie się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Koalicji, przez aktywność swoją i swoich organizacji, wielokrotnie udowodnili, jak ważne jest zaangażowanie się biznesu w sprawy społeczne i wsparcie działalności organizacji pozarządowych. Koalicja Liderzy Pro Bono (a wcześniej — Koalicja Prezesi-wolontariusze) od wielu lat była również społecznym partnerem Wielkiej Gali Integracji, stanowiąc trzon grupy Wolontariuszy, bez których nie byłoby możliwe stworzenie tak szczególnego wydarzenia  i  zapewnienie  komfortu  wszystkim  widzom.

Medal Przyjaciel Integracji, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, przyznawany jest instytucjom, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością  i,  charakteryzując  się  otwartością  oraz  wrażliwością  na niepełnosprawność, podejmują systemowe, kompleksowe i skuteczne rozwiązania na rzecz tych osób w naszym kraju.

DZIĘKUJEMY !!!