Z okazji 35. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, obchodzonego co roku 5 grudnia, w 2020 roku powstanie pierwsza w Polsce „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego”.

W przyszłym roku wypada 35. rocznica ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”. Z tej okazji członkowie Koalicji Liderzy Pro Bono wypracują i ogłoszą jako pierwsi „Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego”. Zadanie to przeprowadzą w ramach swojej nowej inicjatywy jaką jest „Akcelerator Wolontariatu Pracowniczego”. To odpowiedź na stale rosnące zainteresowanie programami wolontariatu pracowniczego oraz świadomość ogromu korzyści, jakie daje.

Jak mówi Paweł Łukasiak, współtwórca Koalicji Liderzy Pro Bono: „Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego” pozwoli uniknąć firmom niewłaściwych kroków i angażowania pracowników w działania obarczone ryzykiem. Wypracujemy wskazówki i rozwiązania pomocne w sprawnym wdrażaniu wolontariatu pracowniczego w firmach. Udowodnimy dlaczego warto, a właściwie trzeba w realiach gospodarki 4.0 angażować pracowników w działania pro bono. Planujemy także pokazać możliwe związki pomiędzy wolontariatem pracowniczym a wolontariatem rodzinnym, e-wolontariatem, wolontariatem kompetencji czy wolontariatem rozwijającym się w takich obszarach jak: ochrona zdrowia, środowisko naturalne, rozwój lokalny czy sport.

Podpisanie Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego nastąpi w 2020 roku, podczas VIII Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Pracom nad Kartą będzie towarzyszyć roczna kampania Ten 1 dzień pokazująca, jak wiele korzyści, zmian i satysfakcji przynosi angażowanie się w wolontariat.

Odpowiedzialne firmy przyciągają talenty

Wolontariat pracowniczy w świecie władzy i pieniądza wprowadza równowagę między chęcią zysku a odpowiedzialnością za otoczenie, środowisko naturalne, pracowników i partnerów społecznych. Dzisiaj firmy nie są w stanie przyciągnąć najlepszych ludzi, jeśli są nastawione jedynie na czysty zysk. Wolontariat pracowniczy, prowadzony długofalowo, wpisany w strategię działań firmy, przynosi realne zyski i zatrzymuje najlepsze talenty w firmie. Takie wnioski płyną z listopadowej VII konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Jak mówił Marek Kuzaka (prezes AMS): Przedstawiciele każdej generacji obecnej dziś na rynku pracy, z całą pewnością dużo chętniej, z większą wydajnością pracują w firmach, które są społecznie odpowiedzialne.

Podobnego zdania był Wojciech Borowski (McCANN Worldgroup): Świat biznesu się skomplikował. Zysk, rozwój firmy i możliwość zainwestowania pieniędzy w rozwój, nadal jest bazą rozliczania nas z tego, jak ten biznes prowadzimy. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie przyciągnąć najlepszych ludzi, jeśli nie patrzymy szerzej i jesteśmy nastawieni jedynie na czysty zysk.

Z kolei Ewa Krupa, prezes Fundacji Orangepodkreślała konieczność kreowania mody na pomaganie: Dobrze prowadzony biznes stwarza swoim pracownikom świetne warunki do angażowania się. Świat potrzebuje od firm nadawania sensu, wiarygodności i skuteczności w działaniu. Ważna jest też edukacja dzieci i pokazywanie dobrych przykładów. Mądry lider potrafi entuzjazm i zaangażowanie pracowników przekuć na sukces firmy.

Niezależny ekspert, Sławek Brzózka zauważył, że działania społeczne są ogromnie ważne dla zaistnienia odpowiedniej kultury organizacyjnej: Instytucje nie mają osobowości, systemu wartości, mają za to procedury, strategie, schematy organizacyjne. Zaistnienie wolontariatu pracowniczego w firmie, jest jednym z kluczowych czynników, który może tę kulturę organizacyjną moderować, nawet zmienić. 

Jak wynika z najnowszego badania Centrum Wolontariatu aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Wskazują też konkretne, osobiste korzyści wynikające z pomagania innym: poznanie samego siebie, rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, nawiązanie kontaktów, przyjaźni, odkrywanie nowych zainteresowań i poznawanie kolegów z pracy w innych sytuacjach.