Rolą LIDERÓW w sytuacji jaką mamy dziś w Polsce i w Europie jest zwracać uwagę na takie wartości i postawy, jak solidaryzm i niesienie pomocy potrzebującym. Tacy Liderzy biznesu tworzą Koalicję Liderzy Pro Bono – działając, motywując, umożliwiając pracownikom angażowanie się w pomoc, realnie wspierają obywateli Ukrainy.

W mediach społecznościowych Koalicji, na bieżąco informujemy o inicjatywach firm członkowskich Koalicji, ich liderów oraz działaniach pracowników firm.

Facebook: https://www.facebook.com/LiderzyProBono/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liderzy-pro-bono/

#LiderzyProBonoDlaUkrainy

#WolontariatPracowniczy

#BiznesOdpowiedzialnySpolecznie

#SolidarnizUkraina