Aż trzy nasze Koalicyjne firmy otrzymały #ListkiCSR Tygodnik Polityka, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i #ESG (Environmental, Social and Governance), czyli środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Gratulujemy BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego i Orange Polska!

Wyrazy uznania dla wszystkich pozostałych firm!

SZCZEGÓŁY: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2167503,1,dzialania-na-rzecz-klimatu.read?fbclid=IwAR0zSVNLJiJHoOQx2cgKuIOW41n2EfQiOEtwQgI8Yab2Buul-AhR7g1AZQwhttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2167503,1,dzialania-na-rzecz-klimatu.read?fbclid=IwAR0zSVNLJiJHoOQx2cgKuIOW41n2EfQiOEtwQgI8Yab2Buul-AhR7g1AZQw