Współczesny lider … to lider, który dba nie tylko o swój biznes i zysk, ale również jest wrażliwy na sprawy społeczne, dba o swoich ludzi i środowisko pracy, co w rezultacie czyni go bardziej atrakcyjnym pracodawcą. O znaczeniu wolontariatu na współczesnym rynku pracy, o wyzwaniach współczesnego przywództwa i o tym, że nie samą pracą pracownik żyje, rozmawiano podczas konferencji „Czas biznesu – czas pomagania”, która odbyła się w Białymstoku, a zorganizowana została przez Stowarzyszenie Pro Salute, Fundację Rodziny Pileckich oraz Koalicję Prezesi-wolontariusze.

Inicjatorką wydarzenia była prof. Elżbieta Krajewska-Kułak – lekarz, naukowiec, pedagog, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, niezwykle aktywny społecznik – wielokrotnie nagradzana m.in. za swoją działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności.

W projekt Koalicja Prezesi-wolontariusze zaangażowani są prezesi i członkowie zarządów firm, którzy m.in. poprzez wolontariat kompetencji dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając w ten sposób organizacje pozarządowe i cenne inicjatywy społeczne. Również dbają o rozwój programów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach.

O tym dlaczego jest to takie ważne w dzisiejszym biznesie i jakie korzyści takie działania niosą – nie tylko osobiste, ale właśnie dla rozwoju firmy – opowiadali przedstawiciele Koalicji Prezesi-wolontariusze i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia oraz Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl), Sylwester Pedowicz (Ikano Bank AB w Polsce), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz Paulina Kamyk (koordynatorka projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze, ARFP).

Celem tego spotkania było także zachęcenie lokalnego biznesu do włączania się w różne działania i projekty społeczne; zaproszenie lokalnych firm i przedsiębiorców do wzmocnienia działającej już niewielkiej grupy, którą podczas konferencji reprezentowali: Maciej Żywno, pełnomocnik zarządu Unibep S.A ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, Lech Jerzy Pilecki, prezes Ryska Centrum Handlowe Sp. z o.o. oraz Jarosław Antychowicz, CEO Infinity Group Sp. z o.o.

Najważniejsze przesłania konferencji:

Dzisiejszy pracownik nie chce być tylko osobą wykonującą jakieś zadania, chce być osobą realizującą coś ważnego.

Współczesny biznesmen jest liderem, który widzi potrzeby swojego otoczenia.

Współczesny przywódca jest blisko swoich ludzi i wspólnie z nimi działa społecznie.

Wśród ważnych słów w biznesie są takie jak: wrażliwość, człowieczeństwo, współodpowiedzialność, odwaga…

Pracodawca musi patrzeć na pracownika całościowo – jak na człowieka, który ma też swoje potrzeby (odpoczynek, sen, posiłek, potrzeby emocjonalne i duchowe). Dbanie o te potrzeby będzie sprzyjać jego samopoczuciu i spełnieniu, a tym samym jego efektywności (przeciwdziałając wypaleniu).

Już teraz – a trend ten będzie dynamicznie rósł – pracownicy wybierają firmy, które zwracają uwagę na ekologię, są etyczne, odpowiedzialne społecznie. Firmy, które dbają o potrzeby pracowników.

Sfera społeczna jest częścią człowieka, dlatego trzeba ją bezustannie pielęgnować.