Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia) stał się okazją do przyznania pierwszych w historii certyfikatów „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Otrzymały je firmy Orange Polska i BNP Paribas Bank Polska prowadzące od lat programy wolontariatu pracowniczego dla tysięcy pracowników – wolontariuszy. Certyfikaty wręczono 2 grudnia w czasie konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono pt. „Życie oparte na wartościach. Wolontariat przyszłości”.

Certyfikaty są dowodem, że programy wolontariatu pracowniczego w obu firmach spełniają zasady opisane w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wśród nich są m.in. poszanowanie praw wolontariuszy, wypełnienie obowiązków pracodawcy, realne korzyści dla ludzi, organizacji czy lokalnych społeczności, którym pomagają wolontariusze. W imieniu Orange Polska Certyfikat odebrał Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital, a w imieniu BNP Paribas Bank Polska – Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu.

Jak mówił Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przed wręczeniem certyfikatów: Budujemy ekosystem wsparcia dla wolontariatu pracowniczego, a w ekosystemie liczy się działanie kompleksowe. Dlatego też jako Koalicja Liderzy Pro Bono stworzyliśmy system wsparcia – szkolenia i doradztwo dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z wolontariatem pracowniczym, rok temu powstała Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego i na jej podstawie przyznajemy certyfikaty  „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.

Orange Polska i BNP Paribas Bank Polska przyznano certyfikaty “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” – poziom trzeci, najwyższy. W Orange Polska działała 3 500 wolontariuszy i jest to największy program wolontariatu pracowniczego w całej Grupie Orange na świecie. Z kolei w 2020 roku pracownicy BNP Paribas Bank Polska zaangażowali się 3 509 razy –  łącznie przez ponad 22 tysiące godzin.

Certyfikat przyznaje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, uwzględniając rekomendację niezależnej Komisji Certyfikacyjnej, która wyraża swoją opinię na podstawie informacji i materiałów zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego wcześniej audytu i raportu z niego.

Więcej informacji o idei Certyfikatu, jego poziomach oraz procesie audytu na: https://liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci

Więcej o wolontariacie w Orange: https://fundacja.orange.pl/nasze-programy/wolontariat Więcej o wolontariacie w BNP Paribas: https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/wolontariat-pracowniczy-mozesz-na-mnie-polegac