Szacunek dla drugiego człowieka, empatia i zdolność do kooperacji – to najważniejsze postawy, jakie powinien kształtować wolontariat pracowniczy. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja BNP Paribas zaprezentowały wyniki badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Raport zawiera m.in. wskazówki dla firm, organizacji i liderów społecznych, jak wprowadzać tę formę zaangażowania w swoje środowisko, konkretne korzyści, jakie ma z tego pracownik i pracodawca oraz jakie cele powinien realizować wolontariat przyszłości.

– Z naszego badania wynika, że pracownicy dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy mają przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy oraz poczucie wpływu na otoczenie. Inne korzyści pracowników z zaangażowania wolontariat to m.in. zdobywanie nowych doświadczeń, przydatnych w pracy zawodowej i w życiu oraz wzrost satysfakcji z pracy w firmie, co także pozytywnie wpływa na ich dobrostan – mówi Tomasz Schimanek, autor raportu, polityk społeczny, badacz, aktywista pozarządowy, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

POBIERZ RAPORT

Celem badania było określenie oczekiwań wobec wolontariatu pracowniczego ze strony jego najważniejszych interesariuszy: pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów, organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. Raport zawiera fakty nt. wolontariatu pracowniczego w Polsce – jakie cele powinien realizować, co konkretnie daje społeczeństwu, jakie są bariery w jego wprowadzaniu, podejście pracodawców, obszary w których się angażują pracownicy i wiele innych. 

Znalazły się w nim również informacje dotyczące  46 programów wolontariatu pracowniczego realizowanych w 2021 roku oraz wizja wolontariatu pracowniczego przyszłości wg. pracodawców, wolontariuszy – pracowników oraz partnerów badania organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych. 

Raport został zaprezentowany 4 kwietnia w czasie spotkania online z udziałem Tomasza Schimanka, Joanny Gajdy-Wróblewskiej, prezeski zarządu Fundacji BNP Paribas, Tiny Sobocińskiej, HR4future Founder & HR Strategic Advisor, członków Koalicji Liderzy Pro Bono: Przemysława Furlepy, wiceprezesa zarządu Banku BNP Paribas oraz Marka Kuzaki, prezesa zarządu AMS S.A., a także Jacka Jakubowskiego, superwizora i trenera Grupy TROP oraz Pawła Łukasiaka, prezesa zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wydarzenie poprowadził dziennikarz Paweł Oksanowicz. 

Organizatorem badania była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości” jest Fundacja BNP Paribas.

POBIERZ RAPORT