„Klasa” to autorski program stypendialno-rozwojowy Fundacji BNP Paribas dla ósmoklasistów, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Od 2003 roku program wsparł edukację 873 stypendystów z 525 miejscowości. Obecnie stypendyści mogą wybrać naukę w 1 z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie lub Białymstoku.

21. rekrutacja do programu potrwa do 16 kwietnia 2023 roku.

Po formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje zapraszamy na stronę internetową www.programklasa.pl oraz pod adres klasa@bnpparibas.pl.

Stypendium obejmuje:

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum, m.in. internat, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów,
  • stypendium finansowe na I roku studiów,
  • udział w wyjazdach integracyjnych i wakacyjnych,
  • wsparcie działań wolontariackich,
  • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Kryteria przyjęcia:

  • dobre wyniki w nauce: średnia ocen powyżej 4,0 po I semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej i/lub tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego i/lub inne osiągnięcia społeczne, naukowe, artystyczne,
  • chęć nauki w jednym z liceów partnerskich oraz gotowość do zamieszkania w internacie,
  • motywacja do dalszego rozwoju i zainteresowanie działaniami społecznymi,
  • dochód poniżej 1 700 zł na osobę w rodzinie (aplikować mogą także osoby z wyższym dochodem, ich wnioski będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej),
  • rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej. Program jest otwarty na młodzież z całej Polski, choć w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby: – z miejscowości do 150 tys. mieszkańców, – wychowujący się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.

Wolontariat Unum doceniony!

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

28 kwi 2023 r.

Certyfikat dla programu wolontariatu w PZU

Program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

26 kwi 2023 r.