Cultural Differences in Business Context to temat zajęć, podczas których Sylwester Pedowicz, dyrektor oddziału Ikano Bank AB SA i członek Koalicji Liderzy Pro Bono, spotkał się ze studentami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Podzielił się z nimi swoim wieloletnim doświadczeniem z pracy w różnych środowiskach kulturowych – amerykańskim, japońskim, niemieckim, brytyjskim i szwedzkim.

Podobno, podejmując pracę w kulturowo odmiennym od swojego ojczystego środowisku pracy, człowiek potrzebuje średnio roku by dobrze poznał i zaadaptował się do lokalnych zwyczajów biznesowych i mentalności kulturowej. Bywa to wyzwaniem, które jednak warto podejmować, bo rozwija i wiele uczy.

Podsumowując to bardzo ciekawe spotkanie Sylwestra Pedowicza ze studentami, różnic można się spodziewać w stylu zarządzania firmą, w prowadzeniu biznesu, czy w komunikacji. Dla przykładu:
Są kraje w których preferowana jest struktura płaska (np. Szwecja), a podczas spotkań szef wypowiada się jako ostatni. W tych krajach decyzje często podejmowane są wspólnie przez kilka osób, przy czym proces decyzyjny jest dłuższy, ale na końcu wszyscy w pełni wspierają działania związane z podjętą decyzją. W innych krajach natomiast powszechna struktura firm jest mocno hierarchiczna (np. USA, Japonia). To szef, często jednoosobowo, podejmuje decyzje i przekazuje je do wykonania.
Różnice widać też w tendencji do podejmowania ryzyka. W niektórych kulturach ważne jest, aby być pierwszym na rynku i czerpać z tego korzyści. W innych kulturach, preferuje się stosowanie znanych i sprawdzony rozwiązań biznesowych, bez podejmowania znaczącego ryzyka. Tu liczy się przede wszystkim stabilizacja, bezpieczeństwo i jakość świadczonych produktów oraz usług.

Są kraje (np. Niemcy), w których każdy pracownik dokładnie wie co ma robić. Obowiązują przejrzyste procedury, raportowanie, podział zadań i rozliczanie z nich, odgórnie wytyczona ścieżka kariery, harmonogramy, od których nie ma odstępstw.
W innych panuje większa elastyczność w codziennej pracy. Np. w Szwecji obowiązuje kultura bazująca na otwartości i zaufaniu. Istnieje akceptacja na popełnianie błędów – jeżeli tylko wyciągasz z nich konstruktywne lekcje. Stosunkowo dużo czasu spędza się na spotkaniach, a idealnym rozwiązaniem sporów w kwestiach biznesowych jest konsensus.
Tutaj również zwraca się uwagę na work-life balance – czyli oprócz pracy, ważne jest życie prywatne, rodzinne i dbanie o zdrowie. Aspekt do którego np. w kulturze anglosaskiej nie przykłada się aż tak dużej wagi.

Oczywiście, różne są też relacje międzyludzkie. W niektórych kulturach utrzymuje się dość formalne kontakty ze współpracownikami, w innych współpraca w firmie jest bardziej relacyjna, bazująca na bezpośredniej komunikacji, dopuszczająca emocje.
W większości krajów spotkania biznesowe są stricte biznesowe. Są jednak wyjątki, takie jak Japonia, w której na spotkania korporacyjne zaprasza się małżonki.

To taka ciekawostka na koniec, ale wszelkie różnice kulturowe zarówno w biznesie, jak i poza nim są fascynujące. Największą gratką jest też posłuchać bezpośredniej relacji od kogoś, kto je osobiście poznał.