Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

Ideą nagrody jest wyróżnienie wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się naukowcy, lekarze, prawnicy, menadżerowie i specjaliści z różnych obszarów. Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody, do której należą członkowie Koalicji, składający się z liderów firm i organizacji działających w Polsce, których łączy przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu.

W tym roku honorową nagrodę Koalicji Liderzy Pro Bono przyznamy już po raz 7.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne do zgłaszania swoich Kandydatów.

Zgłoszenia przyjmowane są od 11 września do 10 października 2023 roku.

Kandydata można zgłosić wypełniając WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY

Regulamin 7. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom honorowej Nagrody będzie miało miejsce podczas 11. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, która odbędzie się 16 listopada 2023 roku, w Warszawie.

Wolontariat Unum doceniony!

Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

28 kwi 2023 r.

Certyfikat dla programu wolontariatu w PZU

Program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

26 kwi 2023 r.

Wolontariat pracowniczy w raportowaniu ESG

Koalicja Liderzy Pro Bono utworzyła nową ekspercką grupę roboczą. Jej celem jest wypracowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

07 mar 2023 r.