16 listopada 2023, odbyło się uroczyste wręczenie Nagród „Wolontariat Kompetencji”. Jak słusznie zauważył prowadzący spotkanie, Grzegorz Nawrocki w 7. edycji Nagrody wręczono 7 statuetek.

Tegoroczni laureaci to aż siedem wspaniałych, społecznie zaangażowanych osób, dla których wolontariat to pomysł na życie, a nie książkowa definicja.

Nagrody otrzymali:

Teresa Cimała, nominowana przez Żywiecką Fundację Rozwoju

Monika Pogwizd, nominowana przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Serducho

Grzegorz Ludwin, nominowany przez osobę prywatną.

Andrew Grosser, nominowany przez Fundację Robinson Crusoe

Elżbieta Górska nominowana przez Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Katarzyna Dyńska- Kukulska, nominowana przez Fundacja MatkoweLove

Maria Dudzińska, nominowana przez Fundacja po DRUGIE

Podobnie jak w każdej edycji Nagrody Kapituła doceniła przede wszystkim realne działania wolontariackie podjęte przez kandydata w ciągu ostatnich 3 lat, polegające na dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem zawodowym i kompetencjami.

Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (wcześniej „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) zainicjowana została w 2017 roku przez Liderów Pro Bono (wówczas Prezesów-wolontariuszy), dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu.

Partnerami medialnymi konkursu są: ngo.pl oraz Nienieodpowiedzialni