Badanie potrzeb społecznych, współpraca z fundatorem, strategia i regularna ewaluacja. Jak sprawić, żeby projekt społecznego zaangażowania biznesu był skuteczną odpowiedzią na realne wyzwania? Szczególnie kiedy tych – z powodu pandemii – przybywa. Fundacja Orange podsumowuje 15 lat swoich doświadczeń, które mogą okazać się inspirujące dla organizacji działających na rzecz pożytku publicznego.

65% konsumentów uważa, że marki mogą rozwiązywać społeczne problemy lepiej niż rządy. 91% millenialsów zmienia swoje wybory konsumenckie na podstawie społecznego zaangażowania marek   – wynika z badania *2019 Meaningful Brands survey powered by Havas. Jak prowadzić programy społecznego zaangażowania biznesu i mądrze wykorzystać jego potencjał w obszarze pro bono? Jaką rolę do odegrania mają fundacje powołane przez firmy? Szczególnie w czasach pandemii, które ujawniają nowe potrzeby społeczno-pomocowe.

Inspiracje znaleźć można w opracowaniu, którym postanowiła podzielić się Fundacja Orange, podsumowując 15 lat swoich doświadczeń w prowadzeniu projektów społecznych i edukacyjnych (opracowanie w wersji elektronicznej dostępne tutaj).

W tym czasie przetestowaliśmy wiele rozwiązań (…). I mamy poczucie, że udało nam się wypracować metodę, która może okazać się inspirująca dla innych organizacji działają­cych na polu pożytku publicznego. Właśnie jej przedstawieniu ma służyć niniejsza publikacja, przygotowana na podstawie materiałów zebranych przez Fundację Stocznia – pisze we wstępie Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

„Metoda Fundacji Orange na skuteczny projekt społeczny” to inspiracje, podpowiedzi, case studies, ale i wnioski z niepowodzeń zebrane pod okiem badaczy Fundacji Stocznia. To materiał zarówno dla fundacji korporacyjnej, firmy, która chce realizować programy zaangażowania społecznego czy „klasycznej” organizacji pozarządowej – wszystkich podmiotów, które działają dla dobra wspólnego.

Publikacja zwraca uwagę na to, o czym warto pamiętać w społecznym zaangażowaniu organizacji. Ważne jest opracowanie:

  • misji i strategii. To wewnętrzny dokument określający, które wyzwania społeczne są dla organizacji ważne, co chce zmienić w obszarze społecznym i jak. Pomaga koncentrować się na celu, organizować wewnętrzną pracę, podejmować decyzje, ale też pozycjonować się wśród interesariuszy. To także decyzja, czy i jak naszą misję chcemy powiązać z zakresem działań fundatora (zdecydowało się na to 36% polskich fundacji korporacyjnych).  
  • diagnozy społecznej. To nie musi być duże przedsięwzięcie – można opracować własne lub korzystać z dostępnych badań czy ekspertyz. Chodzi o sposób myślenia w projektowaniu zmiany, o to, żeby rozumieć problem, na który odpowiadamy, jaka jest jego skala, co już dzieje się w tym obszarze, jakie inne organizacje i instytucje się nim zajmują i w jaki sposób.

Warto też swoje inicjatywy projektować z tymi, na rzecz których będziemy działać, żeby lepiej poznać odbiorców i razem z nimi znaleźć efektywne sposoby wspierania zmiany. Szczególnie jeśli o naszym społecznym zaangażowaniu myślimy w sposób długofalowy bardziej niż poprzez jednorazowe akcje – mówi Łucja Kornaszewska-Antoniuk z Fundacji Orange, członkini Zarządu Forum Darczyńców zrzeszającego fundacje powołane przez firmy.

  • W projekcie społecznym istotne znaczenie ma też ewaluacja. Pozwala sprawdzać, co działa, a które założenia warto modyfikować, wyciągając wnioski na przyszłość.

W opracowaniu „Metoda (…) na skuteczny projekt społeczny” znaleźć można także inspiracje dotyczące tego, jak zarządzać współpracą z fundatorem, z innymi organizacjami i z beneficjentami dla uzyskania najlepszych efektów prowadzonych działań. To właściwa baza, aby rozumieć, że projekt społeczny czy praca fundacji korporacyjnej powinny być równie dobrze zaplanowane i zorganizowane jak projekt biznesowy.

– Cele wielu fundacji prowadzonych przez biznes wybiegają daleko poza te – wizerunkowe. Mogą one odgrywać bardzo ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – w obszarze edukacji, wykluczenia społecznego, zdrowia czy ekologii. Mają możliwości wywierania rzeczywistego wpływu. Warto tę szansę i potencjał mądrze wykorzystać. Wypracować strategię i się jej trzymać, myśleć długofalowo, kierować się standardami działania fundacji korporacyjnych, uczyć na własnych błędach i dzielić z innymi doświadczeniem – mówi Łucja Krzyżanowska, dyrektorka ds. badań i doradztwa Fundacji Stocznia.

Więcej inspiracji znajduje się w opracowaniu dostępnym tutaj.