O tym jak ogromne jest zaangażowanie pracowników i współpracowników Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Unum Życie oraz jak ta działalność jest dla nich ważna świadczy fakt, że spośród pięciuset pracowników i współpracowników firmy, około trzystu angażuje się w różne działania wolontariackie. Dlatego 4 kwietnia Akademia Rozwoju filantropii w Polsce przyznała firmie Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.

Certyfikat ma na celu promocję wolontariatu pracowniczego, ochronę jego wartości, a także wsparcie firm i organizacji w rozwijaniu wolontariatu pracowniczego zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego – pierwszym dokumencie, w którym zebrane zostały fundamentalne zasady wolontariatu firmowego, prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizatorów – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Na podstawie wywiadów i materiałów zgromadzonych w trakcie audytu, a następnie rekomendacji niezależnej Komisji Certyfikacyjnej, Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji otrzymało Certyfikat “Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” – poziom trzeci, najwyższy.

Otrzymanie przez Unum Życie TUiR Certyfikatu oznacza, że wolontariat pracowniczy – rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę – zorganizowany jest i prowadzony w najwyższym stopniu w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego, w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

Dziękuję Komisji za wyróżnienie i uznanie, które przyjmuję w imieniu wszystkich zaangażowanych wolontariuszy. Nie byłoby wolontariatu pracowniczego, gdyby nie wrażliwość i empatia naszych wspaniałych pracowników, a także zarządu który stwarza nam przestrzeń do tego żebyśmy mogli wyzwalać z siebie to, co najlepsze – powiedziała Małgorzata Morańska, Kierownik Zespołu Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznik prasowy Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, a także Prezes Zarządu Fundacji Unum, odbierając Certyfikat.

Aktywność wolontariuszy-pracowników Unum Życie TUiR wspiera i koordynuje powołana w 2009 roku Fundacja Unum. Prowadzi ona szereg działań, których celem jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, a także szerzenie idei społecznej odpowiedzialności. W wiele organizowanych przez Fundację akcji włączają się pracownicy-wolontariusze. W ramach wolontariatu pracowniczego Fundacja wspiera także inicjatywy pracowników.
Więcej o Fundacji Unum: https://fundacjaunum.pl/

To już trzeci Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” przyznany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W grudniu 2021 roku, Certyfikaty otrzymały firmy Orange Polska oraz BNP Paribas Bank Polska.

Więcej informacji o idei Certyfikatu, jego poziomach oraz procesie audytu na: https://liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci