Dziękujemy wszystkim uczestnikom tak licznie przybyłym na VI konferencję Koalicji Prezesi-wolontariusze, która odbyła się 27 listopada w Bussines Centre Club w Warszawie.

Tegorocznym tematem był wolontariat kompetencji w nowoczesnej filantropii oraz venture philanthropy.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym prelegentom i uczestnikom debaty pt. „Czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami?”, wśród których byli: członkowie Koalicji Prezesi-wolontariusze – Artur Nowak-Gocławski (prezes ANG Spółdzielnia), Marek Jurkiewicz (dyrektor generalny infoPraca.pl), Ewa Radkowska-Świętoń (prezes TFI Skarbiec), Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska S.A.), Jacek Kowalski (Orange Polska), Józef Kącki (Leaders Island), Joanna Smolińska (Antalis Poland) oraz Marek Rybiec (prezes iWealth Management) – aktualnie realizujący podwójne wyzwanie na Antarktydzie – zatem połączyliśmy się z nim telefonicznie… a także zaproszeni goście – prof. Anna Giza-Poleszczuk (prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju), Ewa Konczal (przewodnicząca Rady Fundacji Valores, CEE Manager European Venture Philathropy Association (EVPA)), Jamy Goewie, dyrektor ds. rozwoju rynku i społeczeństwa EVPA i Paweł Łukasiak, prezes Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

VI konferencję Koalicji Prezesi-wolontariusze prowadził niezastąpiony Grzegorz Nawrocki.

Podczas konferencji wręczono honorowe medale laureatom II edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, która powstała po to, by uhonorować tych, którzy bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przyczyniając się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.

Decyzją kapituły laureatami zostali: Agnieszka Cenzartowicz, Alicja Chachaj, prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Maj, Krzysztof Marciniak, Joanna Skałuba. O laureatach można przeczytać na stronie http://konferencja2018.dobrybiznes.info/ (zakładka Nagroda).

Całe wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu partnerów:
Orange, ANG Spółdzielnia, Leaders Island, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Sieć Otwartych Innowacji, Nienieodpowiedzialni, Business Centre Club.
Podziękowania dla partnerów oraz patronów medialnych: Integracja, niepełnosprawni.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ngo.pl