Działania firm związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) to obszary, które już wkrótce będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla znacznej części przedsiębiorstw. Jak zatem w ramach odpowiedzialności społecznej (S) raportować działania firmy w ramach wolontariatu pracowniczego i działania samych pracowników-wolontariuszy? Jakie wskaźniki przyjąć, pokazując wartości i korzyści wnoszone przez wolontariat pracowniczy zarówno do firmy, jak i jej otoczenia? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwał zespół ekspertów z firm Koalicji Liderzy Pro Bono – koordynatorów programów wolontariatu pracowniczego oraz ekspertów raportowania pozafinansowego. Jego celem jest wypracowanie i zaproponowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to kluczowe kryteria dla każdej firmy dążącej do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wolontariat pracowniczy jest bardzo ważną częścią działań firm odpowiedzialnych społecznie, dlatego nie sposób pominąć tej formy zaangażowania pracowników w raportowaniu ESG w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

Od wielu lat, jako Koalicja Liderzy Pro Bono i Akademia Rozwoju Filantropii wspieramy nie tylko rozwój wolontariatu pracowniczego, a także wzrost jego prestiżu oraz znaczenia w raportowaniu ESG. Krokiem milowym na tej drodze było ogłoszenie (po szerokich konsultacjach społecznych) Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, a następnie Certyfikatu Wolontariatu Pracowniczego Wysokiej Jakości. Teraz skoncentrujemy się na wypracowaniu najbardziej użytecznych metod, kryteriów i wskaźników, niezbędnych do efektywnego raportowania i komunikacji o wolontariacie pracowniczym. Cel to tym bardziej ważny, że w raportowaniu pozafinansowym i ESG obszarowi temu poświęcono dotychczas najmniej uwagi. Jednocześnie chcę podziękować wszystkim współpracującym z nami wolontariuszom, ekspertom i badaczom za pracę i ogromne zaangażowanie – mówi Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która prowadzi program Koalicja Liderzy Pro Bono.

Grupa ekspercka Koalicji Liderzy Poro Bono zainicjowała pracę 1 marca, a udział w niej zadeklarowali dotychczas przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji BNP Paribas, Orange Polska i Fundacji Orange, Fundacji Santander, Unum Życie TUiR, Ikano Bank Polska, Wiener TU i AMS. Prace grupy będą trwały do listopada 2023 roku, a ogłoszenie ustaleń nastąpi podczas corocznej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, organizowanej w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Laureaci 6. edycji Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono

Wyjątkowi wolontariusze, którzy swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych.

03 gru 2022 r.

10. konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Już po raz dziesiąty Koalicja Liderzy Pro Bono zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza! W rozmowach, które będą transmitowane online, wezmą udział przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych oraz eksperci w obszarze ESG.

11 lis 2022 r.