Działania firm związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) to obszary, które już wkrótce będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla znacznej części przedsiębiorstw. Jak zatem w ramach odpowiedzialności społecznej (S) raportować działania firmy w ramach wolontariatu pracowniczego i działania samych pracowników-wolontariuszy? Jakie wskaźniki przyjąć, pokazując wartości i korzyści wnoszone przez wolontariat pracowniczy zarówno do firmy, jak i jej otoczenia? Odpowiedzi na te pytania będzie poszukiwał zespół ekspertów z firm Koalicji Liderzy Pro Bono – koordynatorów programów wolontariatu pracowniczego oraz ekspertów raportowania pozafinansowego. Jego celem jest wypracowanie i zaproponowanie modelu raportowania o wolontariacie pracowniczym w kontekście ESG, w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to kluczowe kryteria dla każdej firmy dążącej do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wolontariat pracowniczy jest bardzo ważną częścią działań firm odpowiedzialnych społecznie, dlatego nie sposób pominąć tej formy zaangażowania pracowników w raportowaniu ESG w obszarze „S”- społeczna odpowiedzialność.

Od wielu lat, jako Koalicja Liderzy Pro Bono i Akademia Rozwoju Filantropii wspieramy nie tylko rozwój wolontariatu pracowniczego, a także wzrost jego prestiżu oraz znaczenia w raportowaniu ESG. Krokiem milowym na tej drodze było ogłoszenie (po szerokich konsultacjach społecznych) Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego, a następnie Certyfikatu Wolontariatu Pracowniczego Wysokiej Jakości. Teraz skoncentrujemy się na wypracowaniu najbardziej użytecznych metod, kryteriów i wskaźników, niezbędnych do efektywnego raportowania i komunikacji o wolontariacie pracowniczym. Cel to tym bardziej ważny, że w raportowaniu pozafinansowym i ESG obszarowi temu poświęcono dotychczas najmniej uwagi. Jednocześnie chcę podziękować wszystkim współpracującym z nami wolontariuszom, ekspertom i badaczom za pracę i ogromne zaangażowanie – mówi Paweł Łukasiak, prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która prowadzi program Koalicja Liderzy Pro Bono.

Grupa ekspercka Koalicji Liderzy Poro Bono zainicjowała pracę 1 marca, a udział w niej zadeklarowali dotychczas przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji BNP Paribas, Orange Polska i Fundacji Orange, Fundacji Santander, Unum Życie TUiR, Ikano Bank Polska, Wiener TU i AMS. Prace grupy będą trwały do listopada 2023 roku, a ogłoszenie ustaleń nastąpi podczas corocznej konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, organizowanej w okolicach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.