Osiem inicjatyw Unum Życie i Fundacji Unum docenionych w największym w Polsce przeglądzie inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji Raportu FOB zaprezentowano rekordowo 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez  272 organizacje.

Inicjatywy Unum i Fundacji Unum dotyczą wolontariatu oraz działań edukacyjnych w obszarze odpowiedzialności społecznej i etyki.

„Jesteśmy dumni, że nasze działania społeczne i edukacyjne zostały uznane jako inspirujące dla rynku i uwzględnione w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wrażliwość społeczna i gotowość do podejmowania wysiłku na rzecz potrzebujących są głęboko wpisane w kulturę naszej organizacji, a takie wyróżnienie to wiatr w żagle naszych wspólnych działań. Serdecznie gratuluję wszystkim Wolontariuszom Unum!” – podkreśla Małgorzata Morańska, rzecznik prasowa Unum Życie.

Unum Życie – etycznie, odpowiedzialnie, z zaangażowaniem

W tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowano następujące praktyki Unum Życie:

  • Dzień Wolontariusza – coroczne działania zespołowe wolontariuszy spółki na rzecz społeczności lokalnych z całej Polski
  • Podwójne Działanie – wsparcie zaangażowanych wolontariuszy w ich działaniach na rzecz innych organizacji pożytku publicznego
  • Rakreaton – ogólnopolskie, wrześniowe wyzwanie Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, w którym każdy może rejestrować swoje pokonane kilometry na rzecz dzieci walczących z nowotworami. Fundacja Unum dołączyła do grona darczyńców, a wolontariusze Unum wspólnie pokonali 14.000 km.
  • Tydzień Compliance i Etyki – tydzień wzajemnej edukacji pracowników wokół obszaru Compliance
  • „Opowiem Ci bajkę” – konkurs literacki dla dzieci z domów dziecka i przebywających w pieczy opiekuńczej
  • Zaczytana akcja – 1115 książek  zebranych wśród wolontariuszy i przekazanych do Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.
  • U na sportowo – wspólne wyzwanie sportowe wolontariuszy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego
  • Pomagamy razem Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy w ich potrzebach

Raport można pobrać tutaj: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

”Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości” od Koalicji Liderzy Pro Bono

Działania społeczne spółki są dostrzegane i doceniane przez różne niezależne instytucje. W tym roku Koalicja Liderzy Pro Bono po wnikliwej analizie procedur, polityk i sposobów działania społecznego spółki przyznała jej kolejny już Certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Więcej o certyfikacie na stronie https://liderzyprobono.pl/wolontariat-pracowniczy-wysokiej-jakosci

***

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Morańska
Rzecznik prasowy
malgorzata.moranska@unum.pl
Tel. (+48) 660 755 238