DO 12 PAŹDZIERNIKA organizacje pozarządowe, instytucje, osoby prywatne mogą zgłaszać swoich kandydatów – wolontariuszy w 5. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, zainicjowanej przez liderów biznesu tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono.

Ta honorowa nagroda przyznawana jest wolontariuszom, społecznikom, osobom, które doradzają, dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wspierając w ten sposób pracę i projekty organizacji pozarządowych oraz cenne inicjatywy społeczne.

Kandydatów do Nagrody może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji.

Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2019, 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów w tegorocznej, 5. edycji Nagrody,  przedłużyliśmy do 12 października br. 

WNIOSEK zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody dostępne są dostępne są na stronie Koalicji
Liderzy Pro Bono: https://liderzyprobono.pl/programy-i-dzialania/nagroda-czlowiek-wiedzy-i-doswiadczenia

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” nastąpi podczas IX Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono, w grudniu br., organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu Koalicja Liderzy Pro Bono.

Oprócz uhonorowania wyjątkowych wolontariuszy, Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” Koalicji Liderzy Pro Bono ma na celu promowanie formy wolontariatu jaką jest wolontariat kompetencji. Dzielenie się bezcennym kapitałem jakim są umiejętności i kompetencje zawodowe, często pomaga organizacjom przetrwać trudniejsze momenty oraz z sukcesem rozwijać swoją działalność.  

Partnerami medialnymi konkursu są: NGO.pl, NNO (Nienieodpowiedzialni) oraz Niepelnosprawni.pl, portal prowadzony przez Fundację Integracja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dla mediów: Katarzyna Kunert, k.kunert@filantropia.org.pl
koordynator projektu: Paulina Kamyk, p.kamyk@filantropia.org.pl