U nas i u innych

Wolontariat pracowniczy przyszłości - 4.04. godz. 14.30

Na jakie wyzwania przyszłości odpowiada wolontariat pracowniczy? Jakie cele powinien realizować? Co konkretnie wolontariat pracowniczy daje pracownikom, liderom firm i społeczeństwu? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań zawiera raport, który prezentuje obraz wolontariatu pracowniczego jutra.

30 mar 2022 r.

#LiderzyProBonoDlaUkrainy

Rolą LIDERÓW w sytuacji jaką mamy dziś w Polsce i w Europie jest zwracać uwagę na takie wartości i postawy, jak solidaryzm i niesienie pomocy potrzebującym. Tacy Liderzy biznesu tworzą Koalicję Liderzy Pro Bono - działając, motywując, umożliwiając pracownikom angażowanie się w pomoc, realnie wspierają obywateli Ukrainy.

14 mar 2022 r.

AMS wspiera Ukrainę i Ukraińców

Lider rynku OOH w Polsce już na samym początku wojny w Ukrainie włączył się zarówno w działania wspólne, jak i zainicjował własne działania manifestujące solidarność z naszymi sąsiadami ze wschodu jak i realnie wspierające uchodźców z Ukrainy.

14 mar 2022 r.

Orange Polska dla Ukrainy #JesteśmyzWami

Orange Polska, firma należąca do Koalicji Liderzy Pro Bono, oraz Fundacja Orange pomagają obywatelom Ukrainy w kontakcie z bliskimi, zapewniając schronienie i opiekę ponad 200 osobom, a także organizując webinary dla nauczycieli i rodziców - jak rozmawiać o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, aby przywracać poczucie bezpieczeństwa.

28 lut 2022 r.

Jak pracownicy i pracodawcy widzą przyszłość wolontariatu?

Zmniejszenie sfery ubóstwa, przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, wzmacnianie i integrowanie społeczności lokalnych oraz upowszechnianie zasad tolerancji i równości to główne cele wolontariatu pracowniczego w post-pandemicznej rzeczywistości...

08 gru 2021 r.