Adam Kalbarczyk

Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych. Obroniłem pracę magisterską poświęconą tematyce dofinansowań dla osób niewidomych i niedowidzących i na ten temat też się doktoryzowałem. Prywatnie oraz zawodowo staram się, kiedy to możliwe, stawiać wartości społeczne na pierwszym miejscu. Działalność firmy oparta jest na dobrych i sprawdzonych amerykańskich wzorcach polegających na efektywnym łączeniu działalności biznesowej ze społeczną. Wraz z założoną przez firmę Altix fundacją wspieramy osoby niepełnosprawne na wielu polach – od finansowych, przez rzeczowe po merytoryczne wsparcie. Jedną z ważnych inicjatyw jest uwrażliwienie pracowników, zwrócenie im uwagi na sprawy społeczne. Niestety często nie mają o tym pojęcia. A są to tematy bardzo istotne, gdyż dotykają osoby, które codziennie mijamy, mogą też dotknąć nas samych.

Adam Kalbarczyk od wielu lat udziela się społecznie, w szczególności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – w środowisku, które zna od urodzenia. Już we wczesnych latach szkolnych uczestniczył w rozmaitych wydarzeniach społecznych i charytatywnych. Od 2016 roku prezes zarządu firmy, która została założona z inicjatywy niewidomych informatyków i istnieje na rynku od 1989 roku. Obecnie jest największą firmą w Polsce (zajmuje 80% rynku w Polsce) zajmującą się dystrybucją elektronicznego sprzętu dla inwalidów wzroku, tyfloinformatyki (informatyki dla inwalidów wzroku), jak również działaniami na gruncie społecznym, poruszając problematykę potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednym z podstawowych celów działalności firmy jest tworzenie takich rozwiązań, aby osoby niewidzące były w pełni niezależne i osiągały sukcesy. Firma oferuje im niezbędne narzędzia i rehabilitację społeczną i zawodową. Realizuje się to m.in. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, korzystanie z niewidomych i niedowidzących ekspertów, testerów i specjalistów. W firmie działa wolontariat pracowniczy pod hasłem „Wszyscy pomagamy”, który m.in. zaowocował wyróżnieniem gospodarczym pn. „Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP” w kategorii „Odpowiedzialny Biznes”.

 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...