Jacek Kowalski

Dla Orange społeczna odpowiedzialność biznesu to realne odzwierciedlenie wartości firmy i metoda przekuwania jej sukcesu w wygraną całego społeczeństwa. Wynika to przede wszystkim ze świadomości, że biznes nie działa w próżni, ale musi odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne i społeczne. Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności.

Jacek Kowalski wspiera i rozwija działania społeczne w Orange Polska. Patronuje akcjom wolontariackim swoich pracowników, prowadzących zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także wydarzeniom, promującym zdrowy tryb życia, jak turniej piłkarski dla dzieci z domów dziecka. Jako wolontariusz również chętnie włącza się w działania edukacyjne.

Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Od lat dążymy do tego, by nasza firma rozwijała się w poszanowaniu potrzeb otoczenia społecznego, dlatego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu włączamy nie tylko do naszej strategii, ale także do praktyki dnia codziennego. Stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności ściśle powiązaną z naszą strategią biznesową. Sukcesywnie wdrażamy politykę CSR we wszystkich obszarach działalności.

Strategia CSR obejmuje 4 obszary:

 • integracja cyfrowa – chcemy, aby każdy mógł korzystać z możliwości cyfrowego
 • świata, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności.
 • bezpieczna sieć – chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i
 • wolne od zagrożeń.
 • czyste środowisko – chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad
 • ekologii w harmonii ze środowiskiem.
 • ciekawy zespół – chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.

Realizując strategię CSR prowadzimy projekty z zakresu integracji cyfrowej seniorów, ucząc podstaw internetu. Od lat Orange Polska i Fundacja Dzieci Niczyje wspólnie realizują działania zwiększające świadomość zagrożeń w sieci i wzrost poziomu bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację – zarówno najmłodszych internautów jak również ich opiekunów – rodziców i nauczycieli. Efektem tej współpracy jest m.in. serwis www.sieciaki.pl z 240 tys. zarejestrowanymi aktywnymi użytkownikami, platforma e-learningowa z interaktywnymi kursami, z której co roku korzysta ponad 30 tysięcy uczniów czy projekt Helpline.org.pl obejmujący bezpłatną linię interwencyjną 800 100100 i stronę internetową dla dzieci, za pośrednictwem których mogą one zgłaszać niepokojące dla nich sytuacje związane z przebywaniem w sieci.
Dbamy o środowisko stosując elektroniczne formy obiegu dokumentów, internetowe formy zakupów oraz e-usług i e-faktury, kompleksowy systemom teleinformatyczny dla administracji i przedsiębiorstw.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą są relacje z pracownikami. CSR w wymiarze wewnętrznym to: zapewnienie dostępu do informacji i słuchanie głosu pracowników w sprawach ważnych dla rozwoju i istnienia firmy, prawo do zrzeszania się, wprowadzenie kodeksu etycznego i równe traktowanie niezależnie od płci, wyznania czy poglądów, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. To także jasne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowniczej i awansu, możliwość doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, ale też pakiet socjalny, ubezpieczenie medyczne oraz inne profity i udogodnienia. Poprzez program Orange Community wspieramy zaangażowanie pracowników w przedsięwzięcia charytatywne, inicjatywy pomagania innym czy na rzecz środowiska. Zapraszamy ich do wolontariatu i realizacji projektów o charakterze społecznym, charytatywnym, organizujemy zbiórki krwi, włączamy do organizacji koncertów, wystaw, aukcji czy akcji pomocowych.
Istotnym elementem społecznej odpowiedzialności firmy jest Fundacja Orange, pomagająca rozwiązywać istotne problemy społeczne. Ponad 14,5 tysiąca szkół korzysta dzięki Orange Polska z dostępu do internetu na preferencyjnych warunkach. W ramach programu “Bezpieczny Internet” pokazujemy nauczycielom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć lekcyjnych, a najmłodszych uczymy jak bezpiecznie poruszać się w internecie. Z kolei “Akademia Orange” oferuje wsparcie dla edukacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, a także pomoc bibliotekom, by stały się nowoczesnymi,  multimedialnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Fundacja Orange działa nie tylko w sferze edukacji. Na prawie każdym szpitalnym oddziale dziecięcym w Polsce działa “Telefon do mamy”, a dzieci otrzymują bezpłatnie karty telefoniczne, by mogły zadzwonić do domu zawsze, kiedy tego potrzebują. Z kolei poprzez program “Dźwięki Marzeń” Fundacja pomaga w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. We wszystkich działaniach społecznych firmy aktywnie biorą udział wolontariusze Orange Polska.
Efektem działań wolontariackich w obszarze CSR jest obecność w RESPECT Index, pierwszym w Europie Środkowej i Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co roku całokształt działań firmy z zakresu CSR jest przedstawiany w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska. Firma chce mieć pewność, że podejście do zarządzania CSR, jakie wdraża w życie jest kompleksowe i rzetelne, dlatego raporty Orange Polska opierają się na międzynarodowych standardach AA1000, wytycznych GRI, zasadach Global Compact, a działania sa poddawane corocznie zewnętrznym i niezależnym audytom.

 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...