Aneta Podyma

Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości i wrażliwości na ludzkie potrzeby dialog z otoczeniem. Wolontariat pracowniczy jest unikalnym współdziałaniem z koncentracją na celach wykraczających daleko poza organizację. Wymaga on jednak zaangażowania liderów, którzy nadając głębszy sens pracy i stwarzając nowe wyzwania, budują kulturę opartą na empatii, szacunku i zaufaniu. Razem możemy więcej, a pasja i przykład powinny iść z góry. Koalicja Liderów Pro Bono daje nam wszystkim możliwość zaangażowania się w budowanie odpowiedzialnego kapitału społecznego.

Aneta Podyma posiada imponujące doświadczenie menedżerskie: karierę zaczynała w Merrill Lynch, uruchamiała polski oddział BlackRock, tworzyła i przewodziła AXA TFI i była szefem Genworth Financial w regionie. Studiowała we Wrocławiu i w Paryżu.
W pracy kładzie nacisk na oparte na wartościach etyczne relacje z klientami, oferowanie transparentnych produktów finansowych i najwyższą jakość obsługi. Dostrzega i docenia ludzi, wierzy w ich potencjał i pomaga im się rozwijać. To według niej klucz do biznesowego wzrostu i osobistych sukcesów otaczających ją osób.
Jest otwarta na potrzeby innych i zaangażowana społecznie. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, której jest aktywnym uczestnikiem. Od 2012 roku przewodniczy Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest jej aktywnym członkiem i działaczem. Promuje aktywność pracowników i zaangażowanie społeczne w organizacjach. Od 2015 roku jako Prezes Zarządu Unum Życie TUiR S.A. wspiera rozwój aktywności filantropijnych wśród pracowników i współpracowników, promując i angażując się na rzecz Fundacji Unum. Bierze aktywny udział w globalnych inicjatywach charytatywnych, a także promuje lokalne działania społeczne, takie jak programy edukacyjne organizowane we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, bierze udział w inicjatywach Fundacji Iskierka na rzecz chorych dzieci, Stowarzyszenia Integracja na rzecz osób z niepełnosprawnością i wielu innych.

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii. Oferuje klientom profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych oraz wymagań firm.
W Unum, w naszej codziennej pracy chronimy klientów i pomagamy im wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. Taką misję mogą realizować wyjątkowi ludzie, pełni empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Zarówno w Polsce, jak i w innych spółkach Grupy Unum, pracownicy i współpracownicy angażują się, by bezinteresownie wspierać lokalne społeczności. Corocznie Grupa Unum przeznacza na cele charytatywne ponad 12 milionów USD, a wszyscy pracownicy, jako wolontariusze, przepracowują na rzecz potrzebujących blisko 77 000 godzin.
W Polsce od 2009 roku działa Fundacja Unum pomagając wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, promując zdrowie, a także szerząc ideę społecznej odpowiedzialności wśród uczniów, pracowników, ich rodzin i przyjaciół. Poprzez szereg programów wspólnie wspieramy podopiecznych, dając im nadzieję na lepszą jakość życia i realną pomoc w trudnych życiowych momentach. Nasza działalność obejmuje trzy obszary: edukację, promocję zdrowia oraz wolontariat.

 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...