Lidia Fido

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group – zapewniamy bezpieczeństwo Firma powstała w 1990 roku. Prowadzimy działalność w obszarze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczamy ponad 700 tys. Klientów indywidualnych oraz niemal 60 tys. przedsiębiorstw. Należymy do czołówki polskich zakładów ubezpieczeń, a od 28 lutego 2019 r. jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza misją jest zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa. Jednak to do czego zostaliśmy powołani rozumiemy szerzej.  Prowadzimy biznes odpowiedzialny społecznie i chcemy w zorganizowany sposób pomagać osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dlatego kształtujemy nasze produkty w tak, aby odpowiadały na współczesne potrzeby i wyzwania społeczne, czy środowiskowe. Dzięki naszej ochronie ubezpieczeniowej wspieramy m.in. rozwój OZE oraz odpowiadamy na utrudniony dostęp do usług rehabilitacji w ramach ubezpieczenia społecznego, organizując leczenie i rehabilitacje w prywatnych placówkach. Nasi pracownicy od kilku lat uczestniczą w świątecznej akcji „Gwiazdor”, wspieramy lokalne inicjatywy sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Nasi Pracownicy z ogromnym zaangażowaniem wspierają działania promujące ekologiczny tryb funkcjonowania naszej firmy, oszczędzamy papier i energię, segregujemy odpady, ograniczamy zużycie plastiku. Promujemy profilaktykę zdrowotną, aktywny tryb życia oraz osobiste talenty pracowników. W celu wsparcia życia rodzinnego umożliwiamy pracę zdalną.

Ponadto jako branża bierzemy aktywny udział w wypracowaniu dobrych praktyk rynkowych w ramach Komisji funkcjonujących w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...