Anna Włodarczyk-Moczkowska

Wolontariat jest w głębi serca naturalną potrzebą każdego z nas. Lubimy pomagać i przekazywać dobrą energię. To także wyjątkowy sposób aby pokazać te emocje, które nie zawsze towarzyszą naszej biznesowej aktywności. Nie zawsze wiemy, gdzie i jak można to efektywnie zrobić – dlatego tak ważne i wspierające są stowarzyszenia i fundacje, które pomagają zajmują się tym na co dzień.
Zaangażowanie w wolontariat to zarówno potrzeba indywidualna, ale coraz częściej rola i misja biznesu. Stosunkowo niewielkim nakładem możemy wywołać tysiące uśmiechów wśród ludzi naprawdę potrzebujących wsparcia i wpłynąć realnie na zmianę ich sytuacji. W naszej firmie mamy wielu wspaniałych wolontariuszy, mamy wiedzę, która chcemy się dzielić, doświadczenie oraz dużo dobrej energii. Dołączamy do Fundacji, gdyż chcemy pomagać naszym współpracownikom w organizacji tych działań oraz skutecznie wspierać ich dobrowolne zaangażowanie. Wolontariat pracowniczy pomaga nam realizować w życiu wartości, na których opieramy biznes: współodpowiedzialność, zaangażowanie i użyteczność.

Anna Włodarczyk-Moczkowska jest prezesem zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oraz członkiem zarządu VIG Polska. Z Wiener (poprzednio Gothaer TU S.A.) związana od 2012 r. W latach 2001–2012 w Grupie Ergo Hestia pełniła funkcję wiceprezesa zarządu MTU S.A. W latach 1998-2001 była dyrektorem sprzedaży w PTE Skarbiec-Emerytura S.A., a następnie prezesem zarządu w Skarbiec Serwis Finansowy.

Aktywnie zaangażowana w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego, za co została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi oraz branżowym odznaczeniem „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest członkiem rady nadzorczej VIG Expert.

Od 2013 roku jest członkiem zarządu, a od 2018 prezydentem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group – zapewniamy bezpieczeństwo Firma powstała w 1990 roku. Prowadzimy działalność w obszarze wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczamy ponad 700 tys. Klientów indywidualnych oraz niemal 60 tys. przedsiębiorstw. Należymy do czołówki polskich zakładów ubezpieczeń, a od 28 lutego 2019 r. jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza misją jest zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa. Jednak to do czego zostaliśmy powołani rozumiemy szerzej.  Prowadzimy biznes odpowiedzialny społecznie i chcemy w zorganizowany sposób pomagać osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dlatego kształtujemy nasze produkty w tak, aby odpowiadały na współczesne potrzeby i wyzwania społeczne, czy środowiskowe. Dzięki naszej ochronie ubezpieczeniowej wspieramy m.in. rozwój OZE oraz odpowiadamy na utrudniony dostęp do usług rehabilitacji w ramach ubezpieczenia społecznego, organizując leczenie i rehabilitacje w prywatnych placówkach. Nasi pracownicy od kilku lat uczestniczą w świątecznej akcji „Gwiazdor”, wspieramy lokalne inicjatywy sportowe, kulturalne i edukacyjne.

Nasi Pracownicy z ogromnym zaangażowaniem wspierają działania promujące ekologiczny tryb funkcjonowania naszej firmy, oszczędzamy papier i energię, segregujemy odpady, ograniczamy zużycie plastiku. Promujemy profilaktykę zdrowotną, aktywny tryb życia oraz osobiste talenty pracowników. W celu wsparcia życia rodzinnego umożliwiamy pracę zdalną.

Ponadto jako branża bierzemy aktywny udział w wypracowaniu dobrych praktyk rynkowych w ramach Komisji funkcjonujących w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

 • Marek
  Rybiec

  Pomysłodawca stworzenia iWealth Management, zarządza strategicznymi obszarami działalności firmy...
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Sylwester
  Pedowicz

  Mam wrodzoną skłonność do przedkładania dobra ogólnego nad dobro własne oraz działania w długoterminowym horyzoncie, dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest mi bardzo bliska...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...