Krzysztof Prasał

Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość uświadomienia im, z jednej strony, potrzeb i problemów ich otoczenia, ale również tkwiącej w nich samych siły sprawczej, która pozwala tym problemom zadośćuczynić. Wiem także, iż beneficjentem korzyści płynących z wolontariatu pracowniczego jest również samo przedsiębiorstwo i nie chodzi tu o korzyści wizerunkowe, ale przede wszystkim o integrację pracowników, zwiększenie ich satysfakcji, motywacji, i co bardzo ważne jeszcze większą identyfikacje ludzi z organizacją.

Krzysztof Prasał z DI  Xelion związany jest od 2008 r., początkowo jako Dyrektor Finansowy, następnie jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar finansów, ryzyka, IT, kadr oraz logistyki, a od 2015 r. jako Prezes Zarządu Spółki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG. Następnie od 2001 r. był związany z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobywał doświadczenie i wiedzę w obszarach bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych instytucji finansowych. W latach 2004-2008 związany z BRE Bank SA., w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku.

Dom Inwestycyjny Xelion świadczy usługi maklerskie, w tym profesjonalne doradztwo inwestycyjne. Do tej pory pracownicy Spółki angażowali się głównie w akcje wsparcia skierowane do potrzebujących dzieci, m.in. były to: zbiórka podarków na rzecz podopiecznych IV Domu Dziecka w Warszawie; z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Xelion zaangażowali się w zbiórkę żywności, słodyczy, kosmetyków, ubrań oraz zabawek, które zostały przekazane Domowi Dziecka przez przedstawicieli pracowników Xelion. Zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji “Pożywienie Darem Serca”, pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej “Dzieci bez granic”. Wsparcie Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko” – przekazanie zabawek i gadżetów.

 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...