Przemysław Furlepa

Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy  potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także osobiste doświadczenie, które rozwija uważność i wrażliwość. Zamieniając ogólne opisy, diagnozy i statystki w namacalne historie, pozwala zobaczyć świat z innej perspektywy i lepiej zrozumieć problemy, z którymi mierzymy się jako społeczeństwo.

Przemysław Furlepa – od października 2017 roku Wiceprezes Zarządu w BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej, w tym Pion Klientów Detalicznych i Biznesowych, Departament Decyzji Kredytowych, Departament Planowania Bankowości Detalicznej, Pion Sprzedaży, Departament Rozwoju Relacji z Klientem, Departament Zarządzania Doświadczeniami Klienta, Departament Bankowości Prywatnej, Pion Bankowości Internetowej, Biuro Maklerskie.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Odbył studia podyplomowe na Gdańskiej Akademii Bankowej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach managerskich w kraju i za granicą.
Brał udział w wielu międzynarodowych projektach skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług Digital oraz współpracę ze fin-techami.
Wspina się nie tylko po szczeblach kariery – prywatnie jest miłośnikiem wypraw górskich.

BNP Paribas Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów. Przedsiębiorstwom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usług doradztwa inwestycyjnego.
Misją BNP Paribas Bank Polska jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.
Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Banku BNP Paribas jest spójna ze Strategią CSR Grupy BNP Paribas i składa się z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego.
W opinii BNP Paribas tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ma szansę przełożyć się na realne iwymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność Banku rozumiemy jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację eko-postaw.
Strategia CSR Banku BNP Paribas agreguje wszystkie działania Banku w zakresie CSR, zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego. Niezwykle ważnym elementem realizacji strategii CSR Banku jest rozwój wolontariatu pracowniczego.
Celem programu wolontariatu pracowniczego jest nie tylko inspirowanie, motywowanie i edukowanie, lecz także wspieranie inicjatyw i ciekawych pomysłów pracowników Banku oraz umożliwienie ich realizacji. Każdemu pracownikowi Banku przysługują 2 dni wolne w roku na działania wolontariackie. Chętni mogą zaangażować się w wolontariat indywidualny, pracując na rzecz wybranej przez siebie organizacji społecznej lub biorąc udział jako edukatorzy w programie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL koordynowanym przez Warszawski Instytut Bankowości. Mogą również zaangażować się w wolontariat zespołowy, podejmując w grupie działania z własnej inicjatywy, na przykład biorąc udział w Konkursie na projekty wolontariackie lub w projektach realizowanych przez Biuro CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Fundację BNP Paribas.
W 2019 roku 4 872 pracowników Banku zaangażowało się w wolontariat i poświęciło na niego 31 126 godzin.

www.bnpparibas.pl

www.bnpparibas.pl/fundacja

 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...