Leszek Zieliński

Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych. Wolontariat jest dla mnie formą inwestowania mojego czasu dla dobra innych, co daje mi dużą satysfakcję.

Leszek Zieliński od siedemnastu lat związany jest z branżą zatrudnienia. Jest prezesem Job Solutions, właściciela platformy Jobel.pro, którą prężnie rozwija. Założyciel i były wieloletnim Prezesem spółki Jobman Group. Od lat jako ekspert rynku pracy wspiera różnorodne działania mające na celu jego doskonalenie. Doradca i partner biznesowy największych i renomowanych pracodawców, korzystających ze współpracy z agencjami zatrudniania. Uczestniczył m.in w pracach Rady Dialogu Społecznego w ramach nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 2017 roku. Jest prekursorem wdrażania nowych technologii w branży HR i zatrudniania. Ekspert od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia, jego Wiceprezes IV kadencji, Przewodniczący Sekcji APT, członek Komisji Etyki III kadencji. Jest absolwent kierunków związanych z zarządzaniem oraz prawem m.in. na takich uczelniach, jak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający bogatą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy.

CEO Job Solutions aktywnie propaguje potrzebę poprawy obowiązującej kultury pracy skupiając się na poprawie warunków pracy pracowników zewnętrznych i tymczasowych. Nie tylko sam czynnie angażuje się w działalność wolontariacką, ale także zachęca swoich współpracowników i podwładnych do angażowania się w pomaganie innym, dzielenie się z nimi wiedzą oraz doświadczeniem i podejmowanie się uczestnictwa w działaniach w ramach wolontariatu.
Leszek Zieliński wierzy w to, jak duże znaczenie ma wiedza i dzielenie się nią, dlatego od lat jest wolontariuszem przekazującym swoją, popartą dużym doświadczeniem, wiedzę podczas licznych wydarzeń związanych z rynkiem pracy i przedsiębiorczością.
Job Solutions to firma działającą w branży nowoczesnych technologii, specjalizującą się w tworzeniu nowatorskich rozwiązań informatycznych, usprawniających działanie firm i zarządzanie personelem. Sztandarowym produktem firmy jest Jobel.pro, czyli największa w Polsce platforma integrująca rynek elastycznego zatrudniania, której celem jest ułatwienie współpracy między firmami i dostawcami pracowników, na wszystkich jej etapach, od planowania podaży pracownika po rozliczenia.

https://jobel.pro/

 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Ewa
  Pawłowska

  Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka...
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...