Ewa Pawłowska

Dla mnie wolontariat łączy się nierozerwalnie z wrażliwością na otaczający mnie świat, a szczególnie z uważnością na drugiego człowieka, z poszanowaniem jego godności, indywidualności i różnorodności. Wypływa z troski o zaspokojenie jego potrzeb, począwszy od tych podstawowych, po potrzeby wyższego rzędu np. akceptacji, miłości czy przynależności do grupy społecznej, bez względu na płeć, wiek czy stopień sprawności.

Ukończyłam studia wyższe w Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie jako położna specjalistka, wspierając rodziców swoją wiedzą, sercem i doświadczeniem w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem. Wiele lat prowadziłam spotkania edukacyjne w ramach Szkół Rodzenia, przygotowujące do podejmowania nowych życiowych wyzwań związanych z rodzicielstwem. W swojej pracy szczególną uwagę poświęcałam na budowanie dobrych relacji z pacjentami, opartych na zaufaniu, szacunku i poszanowaniu godności, co dawało im komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Wierzę, że umiejętności i doświadczenie zdobyte w pracy położnej, wrażliwość i empatia pomogą mi w podjętym ponad rok temu, nowym wyzwaniu, kontynuowaniu integracyjnej misji po śmierci mojego męża Piotra Pawłowskiego.

Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Magazyn Integracja i portal www.niepelnosprawni.pl, które teraz prowadzę, zmieniają polską rzeczywistość pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Realizujemy to poprzez działania edukacyjne, informacyjne, integrujące, aktywizujące i wspierające. Centrum naszego zainteresowania stanowi człowiek ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnością, starszy, zagrożony wykluczeniem społecznym.
Realizowanie integracyjnej misji stwarza ogromne możliwości do rozwijania wolontariatu pracowniczego. I jest to kolejne dla nas zadanie na już i na przyszłość.

 • Krzysztof
  Prasał

  Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość...
 • Agnieszka
  Servaas

  Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat ... służąc innym pomagamy również sobie, a razem możemy więcej ...
 • Leszek
  Zieliński

  Jestem osobą, która lubi działać i podejmować różne aktywności, a dodatkowo ważne jest dla mnie pomaganie innym i wiem, jak dużą zmianę jeden wolontariusz może wnieść w życie innych.
 • Przemysław
  Furlepa

  Wolontariat daje przede wszystkim poczucie sprawczości. Niezadowolenie, czy potrzebę zmiany zastanej sytuacji przekształca w aktywność i realne działanie. Wolontariat to także...
 • Jacek
  Kowalski

  Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności....
 • Jerzy
  Biskup

  Jestem przekonany, że wolontariat to znakomita okazja do wzajemnego poznania, lepszego zrozumienia i wymiany dobrej energii. Cieszę się, że jako pracodawca możemy wspierać liczne postawy naszych koleżanek i kolegów dające dowód na tę wyjątkową cechę wolontariatu...
 • Marek
  Kuzaka

  Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas...
 • Adam
  Kalbarczyk

  Od dziecka mam kontakt z osobami niepełnosprawnymi, działalnością społeczną i charytatywną. Po dziś dzień jest to w sferze moich zainteresowań – zawodowych, prywatnych oraz naukowych...
 • Aneta
  Podyma

  Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości...
 • Marzena
  Atkielska

  Wolontariat to dla mnie przede wszystkim sposób na życie oraz możliwość bliższego poznania otaczających mnie społeczności lokalnych. To również nowe możliwości rozwoju, nauka współpracy z innymi wolontariuszami, a często nabywanie zupełnie nowych umiejętności i najważniejsze – pomoc człowiekowi
 • Artur
  Nowak-Gocławski

  Wierzę, że jako przedsiębiorcy i liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Jestem przekonany, że powinniśmy podejmować działania...