Aktualności

Ekosystem wolontariatu pracowniczego

Ekosystem wolontariatu pracowniczego

Postępująca automatyzacja, digitalizacja i robotyzacja głęboko dehumanizują świat pracy człowieka. Aktywność społeczna staje się ważną przestrzenią kultywowania i między innymi takich postaw i wartości jak: humanizm, solidaryzm, empatia, współpraca z otoczeniem
i społecznościami lokalnymi …

IX konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

IX konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Podczas tegorocznej konferencji będziemy rozmawiać szeroko o znaczeniu i roli wartości w życiu, w biznesie, w społeczeństwie, dlatego zaprosiliśmy gości, którzy reprezentują różne środowiska i perspektywy… A jaki będzie wolontariat pracowniczy przyszłości? O tym również porozmawiamy i zaprezentujemy wyniki badania … bądźcie z nami koniecznie!

IX Konferencja Nienieodpowiedzialnych

IX Konferencja Nienieodpowiedzialnych

Czy nieczystość w biznesie to synonim skuteczności? Czy sukces usprawiedliwia ofiary? Co możemy zrobić w kwestii zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska? Jak wpływa na nas cyfrowa konsumpcja? Jak wykorzystywane są informacje o nas, aby osiągać cele biznesowe i polityczne? …

VIII konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

VIII konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całej konferencji!
Zachęcamy do pobrania folderu z ciekawymi tekstami nt. wolontariatu i nie tylko … oraz KONIECZNIE do zapoznania się z Kartą Zasad Wolontariatu Pracowniczego.

Jak być liderem w czasie pandemii?

Jak być liderem w czasie pandemii?

Agnieszka Maszewska, wiceprezeska Fundacji Rejs Odkrywców oraz szefowa marketingu i komunikacji w Jet Line, opowiedziała o wyzwaniach, które postawiła pandemia w życiu zawodowym, fundacyjnym i prywatnym.